آکاشیک و قدرت تفکر در آتوسکفیدرس های آتوسکفی

ویژگی های ذهن برای تفکر

یکی از مباحث مهم در آکاشیک و قدرت تفکر در آتوسکفی ویژگی های ذهن برای تفکر است.معنی تفکر، عمل سیر آگاهانه در تصاویر و کلماتی که در ذهنمان است. به کلمات مثبتی که داخل ذهمنان است فکر مثبت می گویند.کلمات مثبت کلماتی هستند که با فکر کردن به آنها حالمان خوب است و انرژی مثبت دریافت می کنیم که البته کلمات مثبت در افراد مختلف متفاوت معنی شده است.(مثلاً کلمه مادر در فکر یک شخص بار حسی مثبت دارد.همین کلمه در شخصی که مادرش را از دست داده ممکن است بار حسی منفی داشته باشد.)

این ها نکات مهمی در ارتباط با اشخاص مختلف است که باید رعایت شود (در ارتباط با افراد باید بیوگرافی آنها را کامل بدانیم). بنابراین تفکر مثبت، سیر آگاهانه در افکاری است که حس خوب در ما ایجاد کند.تفکر منفی، سیر آگاهانه در افکاری است که حس بد در ما ایجاد کند.

پیامبر می فرمایند:

  • “یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است”.

منظور از تفکر در این حدیث، تفکرات مثبت است. تفکراتی که ما را به عظمت خداوند و جهان هستی برساند. پس چرا وقتمان را با تفکرات منفی می گذرانیم و جنس تفکرمان منفی است؟ باید بتوانیم جنس تفکراتمان را مثبت کنیم و سیستم R.A.S مغز را به سمت مثبت ها سوق دهیم.برای این منظور به شناخت ها و ابزارآلاتی نیازمندیم.

ویژگی های ذهن برای تفکر:

خاصیت تصویرسازی ذهن

یکی از خاصیت های ذهن تصویرسازی است، تصویرسازی زمانی انجام می شود که در 1 مورد چیزی صحبت می شود و ذهن ناخودآگاه و بدون کنترل در مورد آن تصویری می سازد ( با شنیدن اسم سی و سه پل، بدون اینکه بخواهیم عکس سی و سه پل جلوی چشمانمان پدیدار می شود).

خاصیت تصور ذهن

یکی دیگر از ویژگی های ذهن برای تفکر تصور است. وقتی آگاهانه تصویرسازی انجام شود به آن تصور گفته می شود.

خاصیت توهم ذهن

خاصیت دیگر ذهن توهم است که به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود.توهم مثبت توهمی است که چیزی وجود ندارد، ولی شخص در مورد وجود آن اصرار می ورزد. (در رفتار، گفتار، دیدار و…)
توهم منفی توهمی است که چیزی وجود دارد، ولی شخص در مورد عدم وجود آن اصرار می ورزد. (در رفتار، گفتار، دیدار و…)

خاصیت تخیُل ذهن

از دیگر خاصیت های ذهن تخیُل است. این گونه که رابطه علت و معلول در مورد چیزی 4 که به آن فکر می کنیم یا تصور می کنیم، وجود ندارد. (پرواز انسان با دو بال مانند پرندگان) سیستم تخیل بسیار قدرتمند است و تخیلات ما بعد از سالیان ممکن است به واقعیت تبدیل شوند. تخیلات ما از جایی به نام آکاشیک می آیند.در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد، که تمام اختراعات از آنجا نشأت گرفته اند. پس تخیلات خود را جدی بگیرید.

خاصیت تجسُد ذهن

 خاصیت دیگر ذهن تجسُد است.یعنی جسمیت بخشیدن به چیزی که وجود ندارد و از نوع توهم مثبت است، ولی قوی تر از آن. (تکیه دادن به دیواری که وجود ندارد. نشستن روی هوا).وقتی فکر کنی که چیزی هست، همان چیز به وجود می آید.

خاصیت تجسُم ذهن

آخرین ویژگی های ذهن برای تفکر تجسُم است. تجسم بار احساسی دارد. تصور کامل، واضح، شفاف و دارای احساس، تجسم است. مغز انسان تفاوت بین واقعیت و تجسم را تشخیص نمی دهد. پس اگر در فرکانس آلفای مغز با روش هایی که در آینده توضیح خواهیم داد، تجسم انجام دهید، آن تجسم به واقعیت تبدیل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا