RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Hacked By 7870a | The Black Paper Team

Hacked By 7870a

[The Black Paper Team]

Life is like riding a bicycle. To maintain balance, you have to keep moving
Greetz :
|7870a| - |XNight| - |1NV1S0| - |./C4RB0N| - |Lynx25| - |anonhack138| -- {The Black Paper} -- {Kelelawar Cyber Team} -- {Force Cyber Team} -- {Sulawesi Blackhat} -- {Bomber Cyber Army}

THEBLACKPAPER.ORG

DEFACER.NET

حل مشکل - بنیاد آتوسکفی ایران
احساسات و روش های هدف گذاری در آتوسکفیدرس های آتوسکفی

حل مشکل

یکی از مباحث مهم در احساسات و روش های هدف گذاری در آتوسکفی،حل مشکل است. در هنگام بروز مشکل، ما دو راه داریم. یا در مشکل بمانیم. یا به راه حل مشکل برویم. اگر هنگام بروز مشکل، شیطان به سراغمان آمد و توجه ما را به سمتی که نباید، برد و ما فریب خوردیم، در مشکل باقی می مانیم. به سمت افکاری می رویم که به ما حس بد می دهند و اینجا حس بد نشانه ای است برای اینکه بفهمیم راهمان اشتباه است. اگر حواسمان به حس بد نباشد، در مشکل می مانیم و IF منفی می فرستیم.

وقتی درون مشکل باقی بمانیم، به هر سمت که بنگریم، فقط مشکل را می بینیم. در این زمان وظیفه ما این است که از مشکل بیرون بیاییم و از دید حل مشکل به جریان نگاه کنیم.

برای حل مشکل از فرکانس گاما استفاده می کنیم. فرکانس گاما را با هم بررسی می کنیم. همانطور که قبلاً گفتیم شاخصه فرکانس گاما شور و شعف خاص است. با فرکانس گاما اجازه داریم به یک یا دو و یا نهایتاً سه سطح بالاتر از سطح فعلی خودمان برویم یا فکر کنیم.

IF های مغز

وقتی در بُعد مشکل و خود مسئله قرار می گیریم، همه چیزهایی که در اطراف خود می بینیم، مشکل خواهد بود. در این شرایط IF منفی (مشکل) ارسال خواهیم کرد. بنابراین راه حل این است که از مشکل بیرون می آییم. از خود دو سوال می پرسیم: “1- از این مسئله چه  می خواهم، 2- چرا می خواهم”.  وقتی سوال اول را می پرسیم، جواب در واقع IF خواسته است. زیرا از دل مشکل به خواسته می رسیم (وضوح در تضاد) و IF های مغز را فعال می کنیم و در جواب سوال دوم IF های قلب (احساس) به خواسته اضافه می شود.

حتی اگر به مسئله به وجود آمده فقط نگاه کنیم و چیزی از آن نخواهیم. باز هم آن مسئله را به زندگیمان دعوت کرده ایم (همان موشک خواسته ها، در هر لحظه زندگیمان). مثلاً در خیابان شاهد یک رابطه بد هستیم. در همان لحظه مشاهده، موشک خواسته ما به جهان هستی پرتاب می شود. حال دو راه داریم، یا در مشکل بمانیم یا در حل مشکل. یا می توانیم به همان رابطه بد توجه کنیم، که همان مشکل است. یا با خود می گوییم “از این مشکل چه می خواهم” و به قسمت حل مشکل می آییم و از آن موضع به مشکل نگاه می کنیم و به بازگو کردن حل مشکل با ریشه حسی مثبت می پردازیم.

رابطه سالم

وقتی در مشکل هستیم، بیرون آمدن از آن خیلی سخت است. زیرا وقتی در مشکل هستیم، فقط مشکل و مسائل و درگیری های مربوط به آن را می توانیم ببینیم و درگیر آن می شویم. در مورد مثال مشاهده رابطه بد در خیابان، در جواب “از این مشکل چه می خواهم.” مثلاً می گوییم “رابطه سالم، پر از مهر و عشق و تفاهم و حال خوب و هم هدف بودن با شریک رابطه را می خواهم”. همین طور که در حال بازگوکردن این موقعیت هستیم، می بینیم حالمان کم کم خوب می شود. زیرا روح ما با آگاهی به جهان هستی آمده است و روح به منبع جهان هستی، یعنی خــداوند وصل است (روح از خداوند دمیده شده است).

وقتی حس و حالمان بد است، روح مسیر دیگری را نشان می دهد و ما با فکر و ذهنمان جلوی آن را می گیریم، و وقتی حسمان خوب است، به این معناست که روح (که به منبع وصل است) به ما می گوید مسیر درست است و با IF های خوب به موفقیت در مسیر خواهی رسید و بعد از مدتی، ارتعاشاتی که ارسال کرده ایم، به ما بازگردانده خواهد شد و مشکل از زندگیمان محو خواهد شد.

چه می خواهم، چرا می خواهم

با جواب دادن به دو سوال ” چه می خواهم، چرا می خواهم” به حل مشکل رفته ایم و در واقع فرکانس گاما را در مغزمان فعال نموده ایم. در فرکانس گاما حس خوب به جهان هستی ارسال می کنیم و جهان هستی موظف است حس خوب به ما دهد. ما را در همان حال نگاه دارد و آن موقع است که به طور شگفت انگیزی مشکل مان حل خواهد شد. مصداق صحبت های بالا مصرع زیر از حضرت حافظ می باشد:

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی      کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

در این مصرع، “تنگدستی” نماد هر مشکلی است و “در عیش کوش و مستی” نماد حل مشکل است و کیمیای هستی، جهان هستی و قوانین هستند.

  قدردان مشکلات زندگیمان باشیم

استرهیکس می گوید:”باید قدردان مشکلات زندگیمان باشیم”. به این دلیل که درونمان و ناخواسته هایمان را به ما نشان می دهند. پس اگر فقط به مشکلات توجه کنیم، باز هم ارتعاش مشکل به جهان هستی ارسال کرده ایم. ولی اگر قدردان مشکلات باشیم، از این دیدگاه به مشکل نگاه می کنیم که آمده است تا به ما، درونمان را نشان دهد. و در جایی دیگر می گوید: “آنقدر به مشکلات بر می خوریم که وضوح پیدا کنیم”. منظور همان وضوح در تضاد است. این بدین معنی است که چیزی در درون من بوده است که باعث شده این مشکل در زندگی من پدیدار شود.

اندرو متیوس می گوید: “مشکلات آنقدر در زندگی ما می مانند تا عقیده ما را نسبت به خودشان تغییر دهند، تا به آنها نگوییم مذخرف دوست نداشتنی”.

   دکتر هیولن می گوید: “مشکلات آنقدر می آیند تا فرصت عشق ورزیدن به آنها را داشته باشیم، چون دفعات قبلی به آنها عشق نورزیده ایم.”

گری گریک می گوید: “آنقدر به مشکلات بر می خوریم که بار احساسی دفعه اول برخورد با مشکل در ما پاک شود”.

آنتونی رابینز می گوید: “آنقدر به مشکلات یک شکل بر می خوریم تا درس خود را از آن مشکل بگیریم و دیگر با آنها نجنگیم”.

مشکلات به مثابه آهن ربا

یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که مشکلات تا چیزی شبیه خودشان در درون ما پیدا نکنند به سراغ ما نمی آیند. آهن و آهنربا در کنار یکدیگر که باشند، یکدیگر را جذب خواهند کرد. استرهیکس می گوید: “اگر مشکلات بیرونی را آهن و ارتعاشات درونی را آهنربا در نظر بگیریم. تا زمانی که مشکلات در درون ما، چیزی شبیه به خودشان پیدا نکنند، به ما نخواهند چسبید.”

چیزی درون ما وجود دارد که مشکلات بیرونی، درون ما را پیدا می کنند. پس IF های هم جنس، یکدیگر را جذب می کنند. جهان هستی این وظیفه را بر عهده دارد که هرچه در درون ما می گذرد، به سوی ما بفرستد. خداوند می فرماید: “ما شما را با نیت هایتان محشور می کنیم”. این آیه بدین معنی است که چه چیزی در دلت است، در درونت چه می گذرد. جهان هستی همان را به تو خواهد داد. این عین عدالت خداوند است.

جهان هستی آیینه اعمال ماست

وقتی با کسی بحث می کنیم، یعنی وارد مشکل شده ایم و جهان هستی آن حس بد را به ما باز خواهد گرداند. توسط اتفاقات و اشخاصی که سر راه ما قرار می دهد. و در نهایت، بحث و گفتگو یعنی در مشکل ماندن. وقتی صبح از خواب بیدار می شویم و به آیینه نگاه می کنیم و صورتمان را کثیف می یابیم، آیینه را نمی شکنیم. اگر آیینه را شکستیم، آیینه های بعدی هم همان صورت را به ما نشان می دهند.

پس، صورتمان را می شوییم. بنابراین وقتی با افراد و اتفاقات بد در زندگی روبرو می شویم، نباید افراد و اتفاقات را مقصر بدانیم. مقصر خود ماییم و باید خودمان را تغییر دهیم. افراد در زندگی ما، دست خدا روی زمین هستند و دست خدا، عدالت را برقرار می کند. شعر زیر از حضرت حافظ مصداق همین صحبت ماست:

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش      و از شما پنهان نشاید کرد سِرِ مِی فروش

 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع        سخت می‌گردد جهان بر مردمان سختکوش

حال این سوال پیش می آید که تا چه زمانی باید در حس حل مشکل بمانیم؟ جواب،نمی دانیم است. تا چه زمانی به درختی که می کاریم، آب می دهیم؟ تا زمانی که به ثمر بنشیند و زیبایی داشته باشد، از آن مراقبت می کنیم. حس خوبِ راه حل هم، همین طور است. تا زمانی که به ثمر بنشیند، به مراقبت و توجه ما نیاز دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا